25 november 2017

Scheiden – uit elkaar

Een scheiding kan één van de vervelendste periodes uit uw leven zijn. De wederzijdse liefde en bereidheid is niet meer wat het ooit is geweest. Toch wil je op een goede en respectvolle manier uit elkaar gaan. Van der Brug & De Jonge Mediation kan en wil graag helpen de menselijke maat in jullie scheiding te vinden. Op neutrale manier begeleiden wij stap voor stap het uit elkaar gaan. Volledig naar jullie eigen behoefte.

Bij een scheiding komt veel kijken. Er komt een hoop op je af. Wat moet je doen? Welke stappen moet je nemen? Waar vind ik de informatie? Bovendien gaat er emotioneel ook nog van alles door je heen. Hierdoor neem je misschien niet direct de juiste beslissingen. Of zie je door de bomen het bos niet meer. Soms helpt het als iemand voor jullie alles even op een rij zet. Op die manier krijg je beter zicht op wat je wel of niet wilt doen. Dat ene zetje in de rug kan dan genoeg zijn om het verder zelf uit te zoeken. Anderen vinden het prettiger om tijdens de hele scheiding begeleid te worden. Of alleen op onderdelen.

Wil je goed weten wat er in jullie situatie allemaal geregeld moet worden? Dan vind je op de site van de rijksoverheid een goede en betrouwbare checklist scheiden.
Met behulp van genoemde checklist kun je zelf al het een en ander op een rij zetten.
Vervolgens moeten jullie bepalen op wat voor manier je wilt scheiden. Dit kan op enkele manieren.

Als jullie geen kinderen hebben en getrouwd zijn in gemeenschap van goederen kun je er voor kiezen zelf een scheidingsovereenkomst op te maken waarin jullie onderling de boedel verdelen. In zo’n overeenkomst staat wie wat krijgt na de scheiding. Bv betaal je wel of geen partneralimentatie, wat doe je met je pensioenrechten, hoe verdeel je de schulden of het vermogen etc etc. Als je hieruit bent kun je een gezamenlijke advocaat nemen. Dit scheelt kosten. Die advocaat dienst het verzoek tot scheiden bij de rechtbank in. Daarbij kan hij de overeenkomst bij het scheidingsverzoek voegen. Dit hoeft niet. Het voordeel van het voegen is indien er later onenigheid ontstaat je gelijk via een advocaat je “recht” kan opeisen. Indien de overeenkomst niet bij de scheiding is gevoegd moet je nog een extra procedure starten.
In plaats van het allemaal zelf te regelen kun je je ook laten begeleiden door een mediator. Deze helpt jullie dan stap voor stap door het proces. De mediator begeleid jullie onderlinge overleg over de scheiding. Ze helpen de hoofd- en bijzaken te scheiden zodat jullie een goed plan kunnen maken. De mediator kan dan naar aanleiding van jullie gesprekken en ideeën het echtscheidingsovereenkomst opstellen. Of jullie stellen deze zelf op. Wel moet een advocaat de scheiding indienen bij de rechtbank. Dit omdat dit de enige beroepsgroep is die dit mag doen. In de toekomst wil men het mogelijk maken dat je via de burgerlijke stand kan scheiden. Echter zover is het nog niet. Vervolgens vraag je een scheiding aan via de advocaat. Extra informatie aanvragen scheiding

Indien je onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd is de boedel in principe al verdeeld. Dat scheelt veel overleg. Alleen wat dan wel van belang is is dat de bedoel verdeling gedurende het huwelijk up to date is gehouden. De boedel welke nog niet beschreven is zal dan alsnog verdeeld moeten worden. Verder blijft procedure hetzelfde.

Indien er kinderen zijn kun je dit net als hierboven allemaal zelf regelen. Het enige verschil is dat je volgens de wet verplicht bent een ouderschapsplan op te maken. Dit geldt ook voor geregistreerde partnerschap met kinderen en samenwonenden met kinderen. Dat plan moet voldoen aan een aantal eisen. In het plan moet onder andere staan:
– hoe je de zorg en opvoeding verdeeld (zorgregeling) of hoe je de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling). – hoe je belangrijke informatie over de kinderen met elkaar deelt. (bv schoolkeuze)
– hoe jullie de kosten van verzorging en opvoeding regelen. (de kinderalimentatie)
Verder kun je nog veel meer dingen in een ouderschapsplan regelen. Maar bovengenoemde zaken zijn in ieder geval verplicht. Voor meer informatie kijk dan bij Nibud ouderschapsplan.
Wat wel van belang is bij het scheiden met kinderen is dat je de kinderen bij het opmaken van het plan betrekt. In die zin dat jullie samen kijken wat willen de kinderen. En als ouders dan natuurlijk bepalen wat is reëel wat de kinderen willen. Het verschilt natuurlijk per leeftijd van het kind wat je als ouder kan vragen en verwachten. De volgende site geeft hier hele nuttige informatie over. Ook hoe het kind de scheiding per leeftijdcategorie meekrijgt. Hoe beleven kinderen de scheiding

Verder is het belangrijk niet te snel te willen. Ook  dat moeilijk zijn als je “zo snel mogelijk van elkaar af wilt”. Vaak vergeten mensen dat de ene ex-partner al verder is in het echtscheidingsproces dan de andere. Alles wat je nu te haastig regelt kan je later weer “in de kont bijten.”

Van der Burg & De Jonge kan jullie bij het hele proces helpen. Maar wij kunnen jullie ook op onderdelen coachen of begeleiden. Alleen hulp nodig bij het ouderschapsplan? Of de verdeling van de boedel? Of alleen een alimentatieberekening? Dit kan. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.