22 december 2017

Trouwen na 1 januari 2018

Heeft u trouwplannen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Vanaf 1 januari 2018 veranderen de regels op het gebied van bezittingen en schulden die beide partners inbrengen in het huwelijk.

U kunt er samen voor kiezen om hier zelf andere afspraken over vast te leggen. Wij van Van der Brug en De Jonge mediation kunnen jullie hier ook bij helpen. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

De nieuwe standaard: beperkte gemeenschap van goederen

Als u niets regelt, trouwt u na 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen. Wat houdt dat in?

 • Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk blijven privé-eigendom en vallen niet onder de gezamenlijke boedel.
 • Schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit, of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen
 • Vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd, is van u samen.
 • Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk (ook als een van de partners hier niets van af weet) zijn beide partners aansprakelijk.

Maak van te voren financieel overzicht

Om te kunnen aantonen dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn (bijvoorbeeld bij een echtscheiding, overlijden, of schulden), is het belangrijk om een overzicht te maken van bezittingen en schulden als u gaat trouwen.

U kunt hiervoor b.v. het formulier Overzicht bezittingen, vermogen en schulden (pdf) gebruiken. (bron: Nibud) Wij kunnen u ook helpen als u het lastig vindt.

Belangrijk: bewijs van eigendom

Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen tóch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend. Het is daarom belangrijk dat u een bewijs van eigendom vastlegt, bijvoorbeeld als u geld investeert, of als u een erfenis of schenking ontvangt en dit geld gebruikt voor aflossing van de hypotheek op de gezamenlijke woning.

Samenvattend/Checklist

 • Noteer vóór het huwelijk wat uw privé-bezittingen en schulden zijn.
 • Beschrijf wat er met dit privé-bezit gebeurt tijdens het huwelijk, bijvoorbeeld als u uw spaargeld inzet voor de gezamenlijke inboedel.
  Let op: als u bij een scheiding geen bewijs heeft wat er met uw persoonlijke vermogen is gebeurd, zal dit in de gemeenschappelijke boedel vallen.
 • Open een persoonlijke spaarrekening voor uw privé-vermogen, zodat duidelijk is dat dit vermogen niet bij de gezamenlijke boedel hoort.
 • Maak afspraken over hoe u omgaat met eventuele waardestijging van vermogen, spaarrekening of eigen huis, en leg dit vast.
 • Leg veranderingen die plaatsvinden tijdens het huwelijk ook vast.

Let op bij een eigen woning en schulden

Als u tijdens het huwelijk in het huis van uw partner intrekt, heeft u bij een eventuele echtscheiding geen recht op de (over)waarde van de woning. De woning dateert immers van vóór het huwelijk en blijft eigendom van uw partner.

Als u vóór uw trouwen samen een huis hebt gekocht met een eigendomsverhouding van bijvoorbeeld 30 – 70 procent, wordt bij het opnemen van de woning in de gemeenschap van goederen deze verhouding automatisch omgezet naar 50 – 50 procent. Wilt u dit niet, leg dit dan vóór uw huwelijk vast bij de notaris.

Schuldeisers van een privé-schuld, kunnen – als er niet voldoende geld is – de schuld innen op (de helft van) het gemeenschappelijke vermogen. Daarom is het belangrijk om uw privé-bezit goed vast te leggen. Zo voorkomt u dat dit in de gemeenschap valt en naar schuldeisers gaat.

Afwijkende afspraken vastleggen

Wilt u liever in volledige gemeenschap van goederen trouwen? Of uw bezittingen of schulden juist uitsluiten van de gemeenschappelijke boedel? Laat dit dan vastleggen bij een notaris.

Als u ongehuwd samenwoont

Voor stellen die ongehuwd samenwonen is de situatie ongewijzigd. De wet heeft voor samenwoners niets geregeld. U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst laten opstellen waarin u uw afspraken vastlegt.

Als u getrouwd bent vóór 2018

Deze wetswijziging is niet van toepassing voor huwelijken en geregistreerd partnerschappen die vóór 1 januari 2018 zijn gesloten. Daarvoor geldt, als u zelf niets heeft geregeld, ‘de algehele gemeenschap van goederen’.

Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn. Dat geldt ook voor een schenking of erfenis. Na een scheiding moeten de partners al het geld en bezittingen in principe in tweeën verdelen. Hetzelfde geldt voor de schulden. Ook als u niet weet dat uw partner schulden heeft gemaakt, moet u daar toch aan meebetalen.

(bron: Nibud/rijksoverheid.nl)